Jutulhugget

Et annet spektakulært sted i vår nærhet er Jutulhogget, Nordeuropas største canyon.

https://www.visitnorway.no/listings/jutulhogget/24938/